Thùng đá vuông 12 lít Duy Tân

190,000 

No.238

Kích thước  37.1 x 25.8 x 26.4 cm

Nguyên liệu Nhựa chính phẩm

Màu sắc Đỏ, Dương

Thùng đá vuông 12 lít Duy Tân

190,000