THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Hiển thị tất cả 7 kết quả

-10%

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 100 lít

1,400,000 

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 800 lít

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng chữ nhật 1000 lít cao

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

THÙNG GIỮ LẠNH 350 LÍT MORDEN THÁI LAN

3,300,000 

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

Thùng giữ lạnh 400 lít

THÙNG GIỮ LẠNH DUNG TÍCH LỚN

THÙNG GIỮ LẠNH 450 LÍT MORDEN THÁI LAN

4,400,000