Thùng đá 65 lít (có bánh xe)

670,000 

Thùng đá 65 lít (có bánh xe)

670,000