THÙNG ĐÁ NHỰA 35 LÍT TÝ LIÊN

410,000 

Kích thước  53 x 35.5 x 36 cm

Nguyên liệu Nhựa chính phẩm

Màu sắc: Đỏ, Dương, Lá

 

THÙNG ĐÁ NHỰA 35 LÍT TÝ LIÊN

410,000