Thùng đá 58 lít Tý Liên (có bánh xe)

630,000 

Thùng đá 58 lít Tý Liên (có bánh xe)

630,000