THÙNG ĐÁ 25 LÍT – NHỰA DUY TÂN

No.239

Kích thước  47.0 x 33.7 x 33.7 cm

Nguyên liệu Nhựa chính phẩm

Màu sắc Đỏ, Dương