Thùng đá 16 lít Hiệp Thành

220,000 

No.493

Kích thước (mm): 363 x 273 x H 320

Nguyên liệu: PP chính phẩm

Màu sắc: xanh, đỏ

Thùng đá 16 lít Hiệp Thành

220,000