RỔ THƯA (NHIỀU SIZE)

RỔ THƯA NHIỀU SIZE (DUY TÂN)

Đơn vị  : Cái

Mã SP và Kích thước:

No. 203: Ø 30 x 9 cm – 13,00đ, 10 cái/kiện

No.211: Ø 34 x 10,2 cm- 18,000đ, 10 cái/kiện

No.204: Ø 36 x 10,8 cm- 20,000đ, 10 cái/kiện

No.190:Ø 40 x 12 cm- 24,000đ,10 cái/kiện

No.191: Ø 46 x 13,8 cm- 28,000đ,10 cái/kiện

No.192:Ø 50 x 15,6 cm- 32,000đ,10 cái/kiện

No.0110:Ø 39.5 x 13 cm- 18,500đ,10 cái/kiện

No.0111: Ø 45 x 15 cm- 26.000đ,10 cái/kiện

No: 0193: Ø 50 x 16 cm-37.000đ,10 cái/kiện

No. 0194: Ø 56 x 17 cm- 45.000đ, 05 cái/kiện

Nguyên liệu: Nhựa PP

Màu sắc: Đỏ, Dương, Lá, Vàng, Hồng

NSX: Duy Tân

Danh mục: Thẻ:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.