Rổ chữ nhật 3T0 Duy Tân

23,000 

No.165

Kích thước: 43 x 30 x 10 cm

Nguyên liệu: Nhựa chính phẩm

Màu sắc: Dương, Hồng, Đỏ,Lá, Vàng

Rổ chữ nhật 3T0 Duy Tân

23,000