Rổ nhựa chữ nhật 1T7 Duy Tân

8,000 

No.223

Kích thước        25 x 17 x 7 cm

Qui cách           50 Cái/Kiện

Nguyên liệu       PP

Rổ nhựa chữ nhật 1T7 Duy Tân

8,000