RỔ CẢI (NHIỀU SIZE)

RỔ TRÒN (DUY TÂN)

Đơn vị  : Cái

Mã SP và Kích thước:

No. 0141: Ø 20 x 7 cm – 5,000đ, 10 cái/kiện

No.0143: Ø 23 x 8 cm- 7,000đ, 10 cái/kiện

No.0145: Ø 28 x 9 cm- 11,000đ, 10 cái/kiện

No.0146:Ø 30 x 9 cm- 14,00đ,10 cái/kiện

No.0147: Ø 32 x 9.5 cm- 16,000đ,10 cái/kiện

No.0148:Ø 35 x 11 cm- 18,500đ,10 cái/kiện

No.0149:Ø 39.5 x 13 cm- 23,500đ,10 cái/kiện

No.0150: Ø 45 x 15 cm- 29.000đ,10 cái/kiện

No: 0188: Ø 50 x 16 cm-40.000đ,10 cái/kiện

No. 0189: Ø 56 x 17 cm- 47.000đ, 05 cái/kiện

Nguyên liệu: Nhựa PP

Màu sắc: Đỏ, Dương, Lá, Vàng, Hồng

NSX: Duy Tân

Danh mục: Thẻ:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.