Rổ chữ nhật 2T6 Duy Tân

18,000 

No.164

Kích thước  38 x 26 x 9 cm

Qui cách  50 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Rổ chữ nhật 2T6 Duy Tân

18,000