Rổ chữ nhật 2T2 Duy Tân

16,000 

No.168

Kích thước  33,5 x 22 x 8 cm

Qui cách  50 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Rổ chữ nhật 2T2 Duy Tân

16,000