Rổ đan 1T7 Duy Tân

12,000 

Giá: 12.000 đ

Kích thước: 23 x 17 x 7,3 cm

Nguyên liệu: Nhựa chính phẩm

Màu sắc:1 kiện nhiều màu

Rổ đan 1T7 Duy Tân

12,000