GHẾ CAO LỖ F5 ĐẠI ĐỒNG TIẾN

45,000 

F021005

Kích thước: 335 x 335 x 450 mm

Nguyên liệu PP

Màu sắc  Đỏ, Dương, Đô.

GHẾ CAO LỖ F5 ĐẠI ĐỒNG TIẾN

45,000