GHẾ CAO 1175 DUY TÂN

55,000 

Đơn vị               Cái

Kích thước 35,3 x 35,3 x 45,1 (cm)

Qui cách 25 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

GHẾ CAO 1175 DUY TÂN

55,000