GHẾ NHỰA CAO MÀU VÀNG VIỆT THÀNH

58,000 

Kích thước 33 x 33 x 44.5 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: VÀNG

GHẾ NHỰA CAO MÀU VÀNG VIỆT THÀNH

58,000