Ghế cao Vĩnh Thành

Kích thước  33 x 33 x 44.5 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc  Đỏ, Dương, Đô