THÙNG NHỰA VUÔNG ĐỰNG GẠO TG02 30 LÍT

115,000 

NO.TG03

Kích thước 44.5 x 36.0 x 39.5 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Trắng

THÙNG NHỰA VUÔNG ĐỰNG GẠO TG02 30 LÍT

115,000