THÙNG VUÔNG 140 LÍT – NHỰA DUY TÂN

360,000 

No.214

Kích thước: 78.5 x 56 x 47 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc Trắng

THÙNG VUÔNG 140 LÍT – NHỰA DUY TÂN

360,000