THÙNG VUÔNG 90 LÍT – NHỰA DUY TÂN

220,000 

No.747

Kích thước: 70 x 49 x 41 cm

Nguyên liệu: PP

Màu sắc: Trắng

Nhựa Duy Tân

THÙNG VUÔNG 90 LÍT – NHỰA DUY TÂN

220,000