THÙNG NHỰA VUÔNG 120 LÍT – NHỰA DUY TÂN

305,000 

No.213

Kích thước: 74.5 x 53 x 45 cm

Nguyên liệu: PP

Màu sắc: Trắng

THÙNG NHỰA VUÔNG 120 LÍT – NHỰA DUY TÂN

305,000