Thùng B (thùng sơn) 16 lít có nắp

45,000 

Kích thước 32,4 x 30,7 x 31 cm

Qui cách 10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Thùng B (thùng sơn) 16 lít có nắp

45,000 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.