Thùng B (thùng sơn) 16 lít có nắp

60,000 

Kích thước 32,4 x 30,7 x 31 cm

Qui cách 10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Thùng B (thùng sơn) 16 lít có nắp

60,000