Thùng B (thùng sơn) 20 lít có nắp

75,000 

Kích thước 34,9 x 33 x 33,4 cm

Qui cách 10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương, Đỏ, Lá

 

Thùng B (thùng sơn) 20 lít có nắp

75,000