XÔ ĐÁ ĐẠI HIỆP THÀNH

37,000 

Mã số: 446

Đơn vị: cái

Qui cách: 10 cái/kiện

Xô Đá Đại : Ø245 x H240 mm

Màu sắc: Đỏ, Vàng, Dương

XÔ ĐÁ ĐẠI HIỆP THÀNH

37,000