THAU NHỰA 8T2 DUY TÂN

220,000 

No.338

Kích thước: Ø 82 x 31 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Đỏ, Lá, Dương,Cam

THAU NHỰA 8T2 DUY TÂN

220,000