Thau nhựa sâu 5T5 Duy Tân

58,000 

Kích thước Ø 55 x 18.5 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Lá, Dương,Cam, Vàng

Thau nhựa sâu 5T5 Duy Tân

58,000