Thau nhựa sâu 5T Duy Tân

48,000 

Kích thước Ø 50 x 16 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Đỏ, Lá, Dương,Cam, Vàng

Thau nhựa sâu 5T Duy Tân

48,000