Pallet hàn ghép PL02-HG Long Thành

  • Kích thước : (1200 x 1000 x 145) mm
  • Trọng lượng : 24
  • Số đường nâng : 4
  • Tải trọng động : 1500 kg
  • Tải trọng tĩnh : 5000 kg
  • Số nút chống trượt : 24