Pallet nhựa lắp ráp 1.2m Duy Tân

680,000 

Kích thước: 120 x 120 x 15 cm

Số đường nâng: 4

Tải trọng tĩnh: 1000kg

Tải trọng động:  300kg

Số mặt sử dụng:  1

Pallet nhựa lắp ráp 1.2m Duy Tân

680,000