Pallet nhựa D4 896 (120x100x15) Duy Tân

930,000 

Kích thước:   120 x 100 x 15 cm

Số đường nâng:  4

Tải trọng tĩnh:  3000kg

Tải trọng động:  1000kg

Số mặt sử dụng:  1

Nguyên liệu: HDPE

Pallet nhựa D4 896 (120x100x15) Duy Tân

930,000