HỘP ĐỰNG GIÀY NHỰA CỨNG VIỆT NHẬT

85,000 

Hộp rời: 85.000 đ/hộp

Bộ 3 tầng: 230.000 đ

Bộ 4 tầng: 290.000 đ

Bộ 5 tầng: 340.000 đ

Kích thước 1 hộp 26 x 35 x 18 cm

HỘP ĐỰNG GIÀY NHỰA CỨNG VIỆT NHẬT

85,000