Hộp Lạnh 298 – 283 – 284 Hiệp Thành

Hộp Lạnh Nhỏ (298):    180 x 120 x H60 mm

Hộp Lạnh Trung (283): 230 x 140 x H80 mm

Hộp Lạnh Lớn (284):    260 x 170 x H90 mm