HỘP NHỰA NHIỀU NGĂN – HỘP CHIA Ô

70,000 

Kích thước 35 x 22 x 5 cm

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc: trong suốt

HỘP NHỰA NHIỀU NGĂN – HỘP CHIA Ô

70,000