THỐ TRÒN NHÍ 1T1 TÂN LẬP THÀNH

Mã sản phẩm: 111111

Kích thước (mm): 11,8×10,3×6,5cm

Nguyên liệu: Nhựa PP

Màu sắc: thân trong nắp màu