SÓNG NHỰA HỞ 2T5 HS014

Original price was: 130,000 ₫.Current price is: 95,000 ₫.

Đựng nông sản, thực phẩm, hàng may mặc, nguyên liệu sản xuất

Chồng được nhiều lớp

Có độ bền cao

Có nhiều kích cỡ

SÓNG NHỰA HỞ 2T5 HS014

Original price was: 130,000 ₫.Current price is: 95,000 ₫.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.