Sóng trái cây 2T8 nắp Duy Tân

85,000 

Kích thước 45,7 x 37 x 28 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Dương, Đỏ, Lá, Vàng

Hotline: 0904.085.480.

Sóng trái cây 2T8 nắp Duy Tân

85,000