SÓNG NHỰA BÁNH XE 5T4 DUY TÂN – RỔ NHỰA GIAO HÀNG

470,000 

No.1171

Kích thước 84 x 62,2 x 54,7 cm

Nguyên liệu HPDE

Màu sắc: Dương, Đỏ, Lá, Vàng

SÓNG NHỰA BÁNH XE 5T4 DUY TÂN – RỔ NHỰA GIAO HÀNG

470,000