Sóng nhựa hở 1T5 Duy Tân

68,000 

Kích thước (mm): 62,6 x 42,4 x 15 cm

Nhựa chính phẩm của Duy Tân

Chất cao nhiều lớp được

Thùng nhựa dày và chắc chắn

Sóng nhựa hở 1T5 Duy Tân

68,000