Pallet nhựa S2 600×1000 Duy Tân

300,000 

Kích thước:   100 x 60 x 10 cm

Số đường nâng:  2

Tải trọng tĩnh:  1000kg

Số mặt sử dụng:  1

Nguyên liệu: HDPE

Pallet nhựa S2 600×1000 Duy Tân

300,000