Pallet nhựa D4 1210 (120x100x14.5) Duy Tân

650,000 

Kích thước:   120 x 100 x 14,5cm

Số đường nâng: 4

Tải trọng tĩnh: 2400kg

Tải trọng động: 600kg

Số mặt sử dụng: 1

Nguyên liệu: HDPE

Pallet nhựa D4 1210 (120x100x14.5) Duy Tân

650,000