KHAY THẠCH DỪA TRONG SUỐT VĨNH HÒA

22,000 

Kích thước 35 x 27 x 7.7 cm

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc: trong suốt

KHAY THẠCH DỪA TRONG SUỐT VĨNH HÒA

22,000