KHAY NHỰA NHIỀU NGĂN ĐỰNG LINH KIỆN

Kích thước: 35 x 19 x 9 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: xanh dương