KHAY NHỰA CHỮ NHẬT DÀY ĐỦ SIZE

65,000 

S1 – KT 350x265x130 cm

S2 – KT 410x303x142 cm

S3 – KT 475x352x170 cm

S4 – KT 530x410x240 cm

KHAY NHỰA CHỮ NHẬT DÀY ĐỦ SIZE

65,000