SÓNG NHỰA 8 BÁNH XE DUY TÂN – SÓNG HỞ 5T4

470,000 

No.1171

Kích thước 84 x 62,2 x 54,7 cm

Nguyên liệu HPDE

Màu sắc: Dương, Đỏ, Lá, Vàng

SÓNG NHỰA 8 BÁNH XE DUY TÂN – SÓNG HỞ 5T4

470,000