Khay cơm vuông lớn Duy Tân

Mã sp: H109

Kích thước 31.2 x 22.8 x 5.2 cm

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương, Kem, Lá, Trắng