Khay cơm vuông nhỏ Duy Tân

Mã sp: H108

Kích thước 27.2 x 22.8 x 5.2 cm

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương, Kem, Lá, Trắng

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.