HỘP VUÔNG CAO H212

Mã sản phẩm: H091113

Kích thước: 11,8×11,8×15,8cm

Nguyên liệu: PP chính phẩm

Màu sắc: Trắng