Hộp Quai Cài 310 – 333 – 313 Hiệp Thành

Hộp Quai Cài Nhỏ (310):    230 x 130 x H120 mm

Hộp Quai Cài Trung (333): 290 x 180 x H135 mm

Hộp Quai Cài Lớn (313):    330 x 210 x H140 mm