XÔ NHỰA 45 LÍT

75,000 

Kích thước  43.5 x 46 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Đỏ, Dương

XÔ NHỰA 45 LÍT

75,000